Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Provozovatelem internetového obchodu digikeijs.cz a správcem osobních údajů zákazníků je společnost adigital s.r.o., U Palaty 2792/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov, telefon +420 602 555 015.

Osobní údaje registrovaných zákazníků internetového obchodu digikeijs.cz jsou určeny pro prodej, dopravu, fakturaci a ev. reklamaci objednaného zboží, tedy pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Osobní údaje registrovaných zákazníků internetového obchodu digikeijs.cz nejsou předávány žádnému dalšímu příjemci.

Osobní údaje registrovaných zákazníků internetového obchodu digikeijs.cz budou uloženy po dobu dvou let od poslední objednávky.

Zákazník, registrovaný v internetovém obchodu digikeijs.cz, má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu digikeijs.cz zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil narušení ochrany osobních údajů, zejména jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění a neoprávněnému přístupu k nim.