Publikováno Napsat komentář

Ovládání centrály s WLANmaus

Příprava centrály

Není-li centrála dodavatelem dodána s nastaveným síťovým protokolem Z21/WLANmaus, je třeba připravit pomocí konfiguračního software.

Nejprve je třeba se na PC přihlásit na wifi síť centrály. Ta se ve volbě wifi sítí objeví jako DR5000-B000xxxx nebo DR5000-C000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály. Po výzvě k zadání hesla je třeba heslo zadat, od výrobce je v centrále nastaveno heslo 12345678 (to lze následně kdykoli v konfiguračním programu změnit). Je třeba počkat, až dojde k potvrzení že došlo k přihlášení (u některých zařízení se objeví upozornění, že není k dispozici připojení k internetu, což je pochopitelné a při ovládání vlaků to nevadí).

Potom je třeba na obrázku centrály kliknout na LAN . Objeví se okno:

 

 

Nejprve dojde k nastartování interního routeru trvající přibližně 30 sekund.
Ve volbě Protokol DR5000 je třeba zvolit „Z21/WLANmaus“ a potvrdit zeleným „tlačítkem“ .

 

 

Tím je centrála připravena.

Toto nastavení je třeba udělat pouze jednou, pokud nebudete protokol měnit, nebude již napříště zapotřebí mít připojen počítač se spuštěným konfiguračním programem.

 

Nastavení WLANmaus

 

V tomto návodu uvádím české texty zobrazované na displeji přístroje s firmware verze 1.5, přepnutého do češtiny. Dlouhým podržením tlačítka MENU se otevře vstup do jednotlivých menu.

„Šipkovými“ tlačítky (vedle tlačítka STOP)

je třeba listováním přejít do menu NASTAVENI:

Kliknutím na OK se objeví jednotlivé volby, listováním šipkovými tlačítky  je potřeba najít volbu WLAN:

 

Po potvrzení této volby tlačítkem OK se objeví nabídka SSID:

 

Je třeba opět stisknout OK.  Přístroj začne vyhledávat wifi sítě v dosahu. Objeví se

Měla by se objevit síť DR5000-B000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály:

Je-li v dosahu více sítí, je potřeba mezi nimi síť DR5000 pomocí šipkových tlačítek  vybrat a následně tlačítkem OK potvrdit. Po potvrzení se objeví výzva k zadání hesla:

Je třeba zadat 12345678, při způsobu který používají také Multimausy to bude spousta mačkání. Po dokončení zadání hesla je třeba opět stisknout tlačítko OK. Po úspěšném nastavení se u symbolu anténky zobrazí vodorovné čárky indikující sílu signálu.

Tím je WLANmaus nastavena a lze začít s ovládáním.