Publikováno Napsat komentář
S dovolením autora uveřejňujeme jeho zkušenosti s centrálou DR5000 a programem JMRI na ovládání kolejiště. Stránky autora: https://sites.google.com/site/sidloweb/

Za laskavého přispění firmy adigital s.r.o. byla provedena provozní zkouška centrály DR5000 od firmy Digikeijs

Zkouška byla provedena během prvního veřejného modulového ježdění Kroužku železničních modelářů Chotěboř https://www.facebook.com/groups/KMZChotebor/ a za výrazné pomoci Modelářského kroužku modulové železnice Slivenec http://www.nadrazislivenec.cz/.

Moduliště

Moduliště KŽM Chotěboř bylo v měřítku TT v celkové délce asi 15 m. Moduliště bylo napájeno centrálou DR5000.

Moduliště MKMŽ Slivenec bylo v měřítku H0 v celkové délce 40 m. Moduliště bylo řízeno centrálami Z21 a Intellibox Basic napájeno čtyřmi zesilovači SPAX.

Oživení elektriky

Po mechanickém sestavení moduliště pokračovaly práce oživením elekriky. Kabely ke kolejím byly připojeny ke svorkám TRACK OUTPUT. Ihned po prvním připojení napájení tlačítkem GO došlo k odpojení napájení z důvodu zkratu v chybně zapojené kabeláži. Po odstranění závady jsme pokračovali provozními zkouškami lokomotiv a souprav. Zkoušky byly provedeny s ovladačem MiniMaus od DIGI-CZ http://www.digi-cz.info/. Při rozpojování souprav došlo k několika zkratům. Ty byly okamžitě detekovány ústřednou a napětí v kolejišti bylo odpojeno. Příčinou zkratů bylo nevhodné použití šroubováků jako rozpojovačů. Po této zkušenosti jsme začali používat pro rozpojování vozů dřevěné tyčinky, které byly původně určeny jako lžičky na kávu pro jednorázové použití.

Zkrat je na centrále signalizován rozsvícením červené LED SHORT a blikáním červené LED STOP. Po odstranění zkratu a stisku zeleného tlačítka GO se napětí znovu přivede do kolejí. Pokud zkrat odstraněn nebyl dojde pouze k probliknutí zelené LED GO a centrála znovu přejde do poruchy STOP.

Signalizace zkratu na centrále je zřetelná a opětovné uvedení do provozu je jednoduché a intuitivní. Bohužel je na centrále více červených LED, které signalizují provoz některého z portů. Bylo by lepší, kdyby červené LED byly vyhrazené pouze pro signalizaci poruch.

Ježdění

Původním záměrem bylo používat pro ovládání lokomotiv mobilní aplikaci RtDrive Lenz 19 RtDrive Lenz. Bohužel se ukázalo, že pro modulový provoz je tato aplikace nepoužitelná. První chytrý telefon se k centrále normálně připojil a mohl ovládat lokomotivy. U každého dalšího telefonu, který se pokusil o připojení, došlo k pádu aplikace RtDrive Lenz. Učinili jsme několik pokusů o zprovoznění a měnili jsme pořadí připojovaných telefonů. Výsledek byl vždy stejný. Fungoval pouze první připojený telefon a dalším padala aplikace. Problémy byly zřejmě způsobeny chybou v aplikaci RtDrive Lenz.

Poté jsme se rozhodli ovládat lokomotivy z ovladačů. Přes telefonní rozdvojku jsme připojili druhý ovladač, kterým byl ROCO multiMAUS. Bohužel docházelo k problémům s ovládáním lokomotiv, které byly řízeny multiMAUS. Jako příčinu chyby jsme určili špatný kontakt mezi multiMAUS a telefonní rozdvojkou.

Pokračovali jsme v hledání vhodného způsobu ovládání kolejiště. K centrále jsme přes USB kabel připojili počítač s Windows 10 s programem JMRI http://jmri.org/. Počítač byl staršího provedení a bootování a startování programů trvalo poměrně dlouho. K počítači jsme připojili malý domácí Wi-Fi router. Na počítači v programu JMRI jsme spustili aplikaci WiThrottle server. Na chytrých telefonech jsme spustili aplikaci Engine Driver 3 WiThrottle. Výsledky byly lepší než s aplikací RtDrive Lenz. Bohužel při připojení více než tří chytrých telefonů docházelo k častým poruchám v komunikaci mezi telefony a počítačem. Tento stav byl pro veřejné ježdění nepoužitelný.

V Junioru http://www.ddmchotebor.cz/ kde akce probíhala je k dispozici veřejná Wi-Fi síť. Počítač s JMRI jsme připojili do této Wi-Fi sítě a chytré telefony se k JMRI připojily právě přes tuto veřejnou síť. Od této chvíle bylo spojení bezproblémové. K WiThrottle serveru bylo průběžně připojeno 5 – 7 telefonů. Pokud telefon přešel do režimu zhasnuté obrazovky a uspání aplikace Engine Driver, tak po opětovném spuštění se na krátkou chvíli objevilo na displeji hlášení ztráta komunikace se serverem a poté se spojení obnovilo a aplikace normálně fungovala dál. Za dva dny ježdění došlo k jednomu pádu systému řízení lokomotiv. Pád jsme řešili restartem aplikace JMRI a centrály DR5000. Protože nebyl čas zjišťovat příčinu poruchy, můžeme se o příčinách pouze dohadovat. Protože počítač nebyl nejnovější, a bylo pro něj obtížné provozovat OS Windows 10, tipuji že příčinou pádu byly problémy na straně OS Windows 10.

Zátěžová zkouška

V záloze jsme měli ještě ovladače FREDI http://fremodcc.sourceforge.net/throttle/throttle.en.html. Ty jsme nakonec použili pouze během zátěžové zkoušky centrály.

K centrále DR5000 bylo na svorky TRACK OUTPUT připojeno moduliště KŽM Chotěboř. Do portu LocoNet T přes LN boxy byly připojeny 3 ovladače FREDI a 2 ovladače OTOhttp://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2014070001. Moduliště MKMŽ Slivenec bylo připojeno plochým kabelem do portu LocoNet B. Na kabel byly připojeny 4 zesilovače SPAX, které napájely trakci. Přes několik plochých kabelů spojených telefonními rozdvojkami byl připojen rozvod LocoNet moduliště Slivenec. Potom byly postupně připojovány další ovladače FREDI. Prvních 5 ovladačů bylo připojeno bez problémů. Šestý ovladač se odmítl připojit z důvodu ztráty signálu. V rozvodu ovladačů nebyl použit žádný zesilovač. Po dobu zkoušky bylo bez problémů provozováno 10 LocoNet ovladačů spolu s jejich lokomotivami.

Hodnocení

Centrála DR5000 má svoje přednosti i zápory. Za největší zápor centrály DR5000 považuji nedostupnost spolehlivé aplikace ovladače pro chytré telefony, která by přímo komunikovala s centrálou. Další nepříjemností je velký počet červených LED na centrále. To je matoucí při vizuální kontrole centrály z větší vzdálenosti.

Předností centrály je její stabilita. Za dva dny provozu nebyl zaznamenán žádný pád centrály. V provozu bylo ověřeno, že centrála bez dalších přídavných zařízení spolehlivě zvládá současný provoz deseti ovladačů a lokomotiv. Podmínkou tohoto způsobu provozu je dostatečně kvalitní připojení ovladačů (kabeláže) nebo chytrých telefonů (router). Tento výkon centrály je pro klubové ježdění naprosto dostačující. Pokud by mělo být řízeno větší moduliště, je třeba připojit zesilovače pro trakci i pro ovladače. Centrála je pro toto rozšíření připravená.