Publikováno

Ovládání s novou aplikací Z21

Na telefon nebo mobil je třeba stáhnout aktuální aplikaci Z21. Na rozdíl od předchozí verze je ikona této aktuální verze černobílá a je tvořena pouze bílým textem Z21 na černém podkladu. U přístrojů s operačním systémem Android ji lze stáhnout z Google Play, u přístrojů Apple s operačním systémem iOS z AppStore.

Obsluha je následující: Po instalaci se aplikaci spustí kliknutím na zmíněnou ikonu. Na úvodní stránce je potřeba vybrat „Z21 settings“ a změnit tam IP na adresu centrály 192.168.16.254. Potom je potřeba kliknout na vodorovnou čárku vpravo nahoře. Otevře se okénko s textem No connection to Z21. There is no connection to the Z21. Do you want to open Networr Settings? Je třeba zvolit Open, tím se otevře přehled všech dostupných wifi sítí. Tam je třeba vybrat síť centrály: DR5000-C5000xxxx kde xxxx je sériové číslo centrály a kliknutím se potvrdí (heslo je 12345678). Následně se vrátíme   na aplikaci Z21 a můžeme začít s ovládáním. V položce Vehicles je přehled lokomotiv, v položce Control Station se zobrazí schema kolejiště, v položce CV programming lze programovat lokomotivní dedokdéry, v položce Layouts lze vytvářet vlastní návrh kolejiště. Položka Steering umožní vstup do ovládacího panelu jízdy vlaků.

 

Publikováno Napsat komentář

Adresování zpětných hlášení u centrály DR5000

U centrály DR5000 je možné aktivně používat současně sběrnice LocoNet, RS-bus, R-bus i S88N, je ovšem logické, že totéž adresní místo nemůže být použito vícekrát. Adresování na těchto sběrnicích ale není u jednotlivých výrobců a jednotlivých systémů jednotné, takže třeba šestnáctivstupový modul RS má dvě adresy, třeba 65/1 až 65/8, dále 66/1 až 66/8, atd., obdobné je to S88N, zatímco šestnáctivstupový modul Loconet s adresou například 3 má vstupy 3/1 až 3/16.

Digikeijs v konfiguračním programu centrály DR5000 zvolil adresování zpětných hlášení po jednom, ne po skupinách po osmi nebo šestnácti jako u RS, S88 nebo LocoNetu. Zpětné ohlasy v konfiguračním programu centrály DR5000 jsou proto číslovány od 1 do 2048. Zobrazení zpětných ohlasů v různých aplikacích závisí na tom, jak tyto aplikace ohlasy interpretují. Například u TrainControlleru závisí adresování na zvoleném typu připojení a  na zvoleném typu modulu.

Pro moduly sběrnic S88, RS-bus (Lenz), R-bus (Roco) je třeba zvolit typ připojení Lenz Digital Plus / USB nebo Lenz Digital Plus / LAN. V tomto případě se v centrále zobrazené adresy 1 až 8 musí v Traincontrolleru zadat jako 65/1 až 65/8, adresy 9 až 17 je nutné v TC zadat jako 66/1 až 66/8, atd.

Pro sběrnici LocoNet je nutné zvolit typ připojení LocoNet. Adresování pak závisí ještě na zvoleném typu modulu. Při volbě typu “Uhlenbrock” bude adresování v TC odpovídat adresování v DR5000, při volbě typu Digitrax BDL168 budou adresy 1 až 16 zadávány v TC jako 1/1 až 1/16, adresy 17 až 32 jako 2/1 až 2/16, atd.

 Dobrý přehled poskytuje tabulka monitorování stavu vstupů, která se v konfiguračním programu zvolí po kliknutí na zásuvku LocoNet T.

V případě S88N lze zvolit i jiný přístup, v zadávací tabulce (viz níže) lze zvolit počet vstupů (kontaktů) tak, aby byl naplněn počet použitých modulů s osmi nebo šestnácti vstupy (konfigurační program si to ale přepočítá, takže zkusíte-li zadat třeba 7 modulů s 8 vstupy, v tabulce se objeví 3 moduly se 16 vstupy a 1 modul s osmi vstupy. Podstatný je pouze celkový počet vstupů (kontaktů), ten se vypočítá automaticky. Když se pak jako adresa prvního kontaktu zadá nula, mohou adresy modulů i jejich interpretace na TrainControlleru zůstat nezměněné (například 65 vstup 1, 65 vstup 2, atd.)  Funkčnost zpětného hlášení a případně počáteční adresu podle způsobu adresování v DR5000 lze také empiricky zjistit pomocí monitorovací tabulky konfiguračního programu. Na detekovanou kolej připojenou k prvnímu vstupu prvního modulu postavíme lokomotivu a prohlédneme si kompletní tabulku monitorování zpětného hlášení. Tu je možné otevřít kliknutím na zásuvku LocoNet B na obrázku centrály.

Aktuálně aktivní vstupy jsou označeny zatržením. Adresy patřící k jednotlivým sběrnicím jsou rozlišeny barevně:

Příklad:

                                                                                                                      

V tomto příkladu je růžově označen rozsah detekce na sběrnici S88N (dva moduly po 16 vstupech, adresy 1 až 32), žlutě označený rozsah na sběrnici R-BUS (57 až 88). V případě kolize adres vstupů jednotlivých sběrnic budou kolidující adresy označeny červeně. V uvedeném příkladu jde o adresy 57 až 64, neboť byl rozsah adres 49 až 64 zvolen u modulu DR4088LN-CS. Červeně jsou označeny také adresy 25 a 29, které byly v uvedeném případě obsazeny modulem DR5088RC. Obsazení vstupů se projeví zaškrtnutím (v tomto případě šlo o vstupy 29 a 66).

Obdobná tabulka monitorování vstupů je v konfiguračním programu i u ostatních sběrnic, jde ovšem stále o tutéž jednotnou  řadu adres, jsou tam ale vždy jen adresy odpovídající příslušné sběrnici.

Aby nedošlo v případě současného použití více sběrnic k tomu, že by se adresní rozsahy překrývaly, je u DR5000 možné u každé sběrnice volit jak počáteční adresu (adresu prvního vstupu nebo kontaktu), tak celkový počet vstupů pro tuto sběrnici.

Sběrnice S88:


Sběrnice R- bus (Roco):

Sběrnice RS-bus (Lenz):

Poznámka: texty týkající se zpětných hlášení v konfiguračním programu a následně v návodu k obsluze centrály budou zpřesněny a upraveny, zde v na obrázcích jsou v dosud neupravené podobě. Místo “kontakty” bude všude použito “vstupy”, protože v převážné většině nejde o fyzické kontakty.

V případě nejasností se na nás obraťte mailem na adrese adigital@adigital-model.eu.

 

Publikováno Napsat komentář

Ovládání centrály s WLANmaus

Příprava centrály

Není-li centrála dodavatelem dodána s nastaveným síťovým protokolem Z21/WLANmaus, je třeba připravit pomocí konfiguračního software.

Nejprve je třeba se na PC přihlásit na wifi síť centrály. Ta se ve volbě wifi sítí objeví jako DR5000-B000xxxx nebo DR5000-C000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály. Po výzvě k zadání hesla je třeba heslo zadat, od výrobce je v centrále nastaveno heslo 12345678 (to lze následně kdykoli v konfiguračním programu změnit). Je třeba počkat, až dojde k potvrzení že došlo k přihlášení (u některých zařízení se objeví upozornění, že není k dispozici připojení k internetu, což je pochopitelné a při ovládání vlaků to nevadí).

Potom je třeba na obrázku centrály kliknout na LAN . Objeví se okno:

 

 

Nejprve dojde k nastartování interního routeru trvající přibližně 30 sekund.
Ve volbě Protokol DR5000 je třeba zvolit „Z21/WLANmaus“ a potvrdit zeleným „tlačítkem“ .

 

 

Tím je centrála připravena.

Toto nastavení je třeba udělat pouze jednou, pokud nebudete protokol měnit, nebude již napříště zapotřebí mít připojen počítač se spuštěným konfiguračním programem.

 

Nastavení WLANmaus

 

V tomto návodu uvádím české texty zobrazované na displeji přístroje s firmware verze 1.5, přepnutého do češtiny. Dlouhým podržením tlačítka MENU se otevře vstup do jednotlivých menu.

„Šipkovými“ tlačítky (vedle tlačítka STOP)

je třeba listováním přejít do menu NASTAVENI:

Kliknutím na OK se objeví jednotlivé volby, listováním šipkovými tlačítky  je potřeba najít volbu WLAN:

 

Po potvrzení této volby tlačítkem OK se objeví nabídka SSID:

 

Je třeba opět stisknout OK.  Přístroj začne vyhledávat wifi sítě v dosahu. Objeví se

Měla by se objevit síť DR5000-B000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály:

Je-li v dosahu více sítí, je potřeba mezi nimi síť DR5000 pomocí šipkových tlačítek  vybrat a následně tlačítkem OK potvrdit. Po potvrzení se objeví výzva k zadání hesla:

Je třeba zadat 12345678, při způsobu který používají také Multimausy to bude spousta mačkání. Po dokončení zadání hesla je třeba opět stisknout tlačítko OK. Po úspěšném nastavení se u symbolu anténky zobrazí vodorovné čárky indikující sílu signálu.

Tím je WLANmaus nastavena a lze začít s ovládáním.

Publikováno Napsat komentář

Ovládání centrály DR5000 aplikací Z21

Příprava centrály

Tuto přípravu není třeba dělat, pokud byl v centrále již od dodavatele nastaven protokol Z21/WLANmaus (v továrním nastavení zvolen není!). Pokud tomu tak není, je pro bezdrátové ovládání třeba tento protokol aktivovat připravit pomocí konfiguračního software.

Nejprve je třeba se na PC přihlásit na wifi síť centrály. Ta se ve volbě wifi sítí objeví jako DR5000-B000xxxx nebo DR5000-C000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály. Po výzvě k zadání hesla je třeba heslo zadat, od výrobce je v centrále nastaveno heslo 12345678 (to lze následně kdykoli v konfiguračním programu změnit). Je třeba počkat, až dojde k potvrzení že došlo k přihlášení (u některých zařízení se objeví upozornění, že není k dispozici připojení k internetu, což je pochopitelné a při ovládání vlaků to nevadí)

Potom je třeba na obrázku centrály kliknout na LAN . Objeví se okno

 

Nejprve dojde k nastartování interního routeru
trvající přibližně 30 sekund. Ve volbě Protokol
DR5000
je třeba zvolit „Z21/WLANmaus“ a
následně potvrdit zeleným „tlačítkem“.

 

 

Tím je centrála připravena.

Toto nastavení je třeba udělat pouze jednou, pokud nebudete protokol potřebovat měnit, nebude napříště zapotřebí mít připojen počítač se spuštěným konfiguračním programem.

Ovládání 

Nejprve z internetu stáhnout bezplatnou aplikaci Z21 mobile. Poté je třeba na chytrém telefonu nebo tabletu vybrat wifi síť vytvořenou centrálou. Ta se ve volbě wifi sítí objeví jako DR5000-B000xxxx nebo DR5000-C000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály. Po výzvě k zadání hesla je třeba heslo zadat, od výrobce je v centrále nastaveno heslo 12345678 (to lze následně kdykoli v konfiguračním programu změnit). Je třeba počkat, až dojde k potvrzení že došlo k přihlášení (u některých zařízení se objeví upozornění, že není k dispozici připojení k internetu, což je pochopitelné a při ovládání vlaků to nevadí).

 

 

 

Potom je možné otevřít aplikaci Z21 mobile
v menu kliknutím vybrat “Nastavení”

 

 

 

po otevření kliknutím vybrat položku “Nastavení aplikace”

 

Otevře se další okno a tam je třeba zadat IP adresu centrály.
Ta je ve výchozím nastavení 192.168.16.254 a následně kliknout
na “Připojit” (případně “Znovu připojit”).

Tím je aplikace připravena a je možné začít s ovládáním lokomotiv i příslušenství.

Potvrzení že je spojení aplikace s centrálou poskytuje zelené “zatržízko” v pravém horním rohu obrazovky pro ovládání vlaků. Pokud se zde zobrazí červený křížek, spojení není funkční. Je třeba v centrále ověřit, zda je skutečně aktivován protokol Z21/WLANmaus.