Posted on

Ovládání s novou aplikací Z21

Na telefon nebo mobil je třeba stáhnout aktuální aplikaci Z21. Na rozdíl od předchozí verze je ikona této aktuální verze černobílá a je tvořena pouze bílým textem Z21 na černém podkladu. U přístrojů s operačním systémem Android ji lze stáhnout z Google Play, u přístrojů Apple s operačním systémem iOS z AppStore.

Obsluha je následující: Po instalaci se aplikaci spustí kliknutím na zmíněnou ikonu. Na úvodní stránce je potřeba vybrat „Z21 settings“ a změnit tam IP na adresu centrály 192.168.16.254. Potom je potřeba kliknout na vodorovnou čárku vpravo nahoře. Otevře se okénko s textem No connection to Z21. There is no connection to the Z21. Do you want to open Networr Settings? Je třeba zvolit Open, tím se otevře přehled všech dostupných wifi sítí. Tam je třeba vybrat síť centrály: DR5000-C5000xxxx kde xxxx je sériové číslo centrály a kliknutím se potvrdí (heslo je 12345678). Následně se vrátíme   na aplikaci Z21 a můžeme začít s ovládáním. V položce Vehicles je přehled lokomotiv, v položce Control Station se zobrazí schema kolejiště, v položce CV programming lze programovat lokomotivní dedokdéry, v položce Layouts lze vytvářet vlastní návrh kolejiště. Položka Steering umožní vstup do ovládacího panelu jízdy vlaků.

 

Posted on

Adresování zpětných hlášení u centrály DR5000

U centrály DR5000 je možné aktivně používat současně sběrnice LocoNet, RS-bus, R-bus i S88N, je ovšem logické, že totéž adresní místo nemůže být použito vícekrát. Adresování na těchto sběrnicích ale není u jednotlivých výrobců a jednotlivých systémů jednotné, takže třeba šestnáctivstupový modul RS má dvě adresy, třeba 65/1 až 65/8, dále 66/1 až 66/8, atd., obdobné je to S88N, zatímco šestnáctivstupový modul Loconet s adresou například 3 má vstupy 3/1 až 3/16.

Digikeijs v konfiguračním programu centrály DR5000 zvolil adresování zpětných hlášení po jednom, ne po skupinách po osmi nebo šestnácti jako u RS, S88 nebo LocoNetu. Zpětné ohlasy v konfiguračním programu centrály DR5000 jsou proto číslovány od 1 do 2048. Zobrazení zpětných ohlasů v různých aplikacích závisí na tom, jak tyto aplikace ohlasy interpretují. Například u TrainControlleru závisí adresování na zvoleném typu připojení a  na zvoleném typu modulu.

Pro moduly sběrnic S88, RS-bus (Lenz), R-bus (Roco) je třeba zvolit typ připojení Lenz Digital Plus / USB nebo Lenz Digital Plus / LAN. V tomto případě se v centrále zobrazené adresy 1 až 8 musí v Traincontrolleru zadat jako 65/1 až 65/8, adresy 9 až 17 je nutné v TC zadat jako 66/1 až 66/8, atd.

Pro sběrnici LocoNet je nutné zvolit typ připojení LocoNet. Adresování pak závisí ještě na zvoleném typu modulu. Při volbě typu „Uhlenbrock“ bude adresování v TC odpovídat adresování v DR5000, při volbě typu Digitrax BDL168 budou adresy 1 až 16 zadávány v TC jako 1/1 až 1/16, adresy 17 až 32 jako 2/1 až 2/16, atd.

 Dobrý přehled poskytuje tabulka monitorování stavu vstupů, která se v konfiguračním programu zvolí po kliknutí na zásuvku LocoNet T.

V případě S88N lze zvolit i jiný přístup, v zadávací tabulce (viz níže) lze zvolit počet vstupů (kontaktů) tak, aby byl naplněn počet použitých modulů s osmi nebo šestnácti vstupy (konfigurační program si to ale přepočítá, takže zkusíte-li zadat třeba 7 modulů s 8 vstupy, v tabulce se objeví 3 moduly se 16 vstupy a 1 modul s osmi vstupy. Podstatný je pouze celkový počet vstupů (kontaktů), ten se vypočítá automaticky. Když se pak jako adresa prvního kontaktu zadá nula, mohou adresy modulů i jejich interpretace na TrainControlleru zůstat nezměněné (například 65 vstup 1, 65 vstup 2, atd.)  Funkčnost zpětného hlášení a případně počáteční adresu podle způsobu adresování v DR5000 lze také empiricky zjistit pomocí monitorovací tabulky konfiguračního programu. Na detekovanou kolej připojenou k prvnímu vstupu prvního modulu postavíme lokomotivu a prohlédneme si kompletní tabulku monitorování zpětného hlášení. Tu je možné otevřít kliknutím na zásuvku LocoNet B na obrázku centrály.

Aktuálně aktivní vstupy jsou označeny zatržením. Adresy patřící k jednotlivým sběrnicím jsou rozlišeny barevně:

Příklad:

                                                                                                                      

V tomto příkladu je růžově označen rozsah detekce na sběrnici S88N (dva moduly po 16 vstupech, adresy 1 až 32), žlutě označený rozsah na sběrnici R-BUS (57 až 88). V případě kolize adres vstupů jednotlivých sběrnic budou kolidující adresy označeny červeně. V uvedeném příkladu jde o adresy 57 až 64, neboť byl rozsah adres 49 až 64 zvolen u modulu DR4088LN-CS. Červeně jsou označeny také adresy 25 a 29, které byly v uvedeném případě obsazeny modulem DR5088RC. Obsazení vstupů se projeví zaškrtnutím (v tomto případě šlo o vstupy 29 a 66).

Obdobná tabulka monitorování vstupů je v konfiguračním programu i u ostatních sběrnic, jde ovšem stále o tutéž jednotnou  řadu adres, jsou tam ale vždy jen adresy odpovídající příslušné sběrnici.

Aby nedošlo v případě současného použití více sběrnic k tomu, že by se adresní rozsahy překrývaly, je u DR5000 možné u každé sběrnice volit jak počáteční adresu (adresu prvního vstupu nebo kontaktu), tak celkový počet vstupů pro tuto sběrnici.

Sběrnice S88:


Sběrnice R- bus (Roco):

Sběrnice RS-bus (Lenz):

Poznámka: texty týkající se zpětných hlášení v konfiguračním programu a následně v návodu k obsluze centrály budou zpřesněny a upraveny, zde v na obrázcích jsou v dosud neupravené podobě. Místo „kontakty“ bude všude použito „vstupy“, protože v převážné většině nejde o fyzické kontakty.

V případě nejasností se na nás obraťte mailem na adrese adigital@adigital-model.eu.