Publikováno Napsat komentář

Adresování zpětných hlášení u centrály DR5000

U centrály DR5000 je možné aktivně používat současně sběrnice LocoNet, RS-bus, R-bus i S88N, je ovšem logické, že totéž adresní místo nemůže být použito vícekrát. Adresování na těchto sběrnicích ale není u jednotlivých výrobců a jednotlivých systémů jednotné, takže třeba šestnáctivstupový modul RS má dvě adresy, třeba 65/1 až 65/8, dále 66/1 až 66/8, atd., obdobné je to S88N, zatímco šestnáctivstupový modul Loconet s adresou například 3 má vstupy 3/1 až 3/16.

Digikeijs v konfiguračním programu centrály DR5000 zvolil adresování zpětných hlášení po jednom, ne po skupinách po osmi nebo šestnácti jako u RS, S88 nebo LocoNetu. Zpětné ohlasy v konfiguračním programu centrály DR5000 jsou proto číslovány od 1 do 2048. Zobrazení zpětných ohlasů v různých aplikacích závisí na tom, jak tyto aplikace ohlasy interpretují. Například u TrainControlleru závisí adresování na zvoleném typu připojení a  na zvoleném typu modulu.

Pro moduly sběrnic S88, RS-bus (Lenz), R-bus (Roco) je třeba zvolit typ připojení Lenz Digital Plus / USB nebo Lenz Digital Plus / LAN. V tomto případě se v centrále zobrazené adresy 1 až 8 musí v Traincontrolleru zadat jako 65/1 až 65/8, adresy 9 až 17 je nutné v TC zadat jako 66/1 až 66/8, atd.

Pro sběrnici LocoNet je nutné zvolit typ připojení LocoNet. Adresování pak závisí ještě na zvoleném typu modulu. Při volbě typu “Uhlenbrock” bude adresování v TC odpovídat adresování v DR5000, při volbě typu Digitrax BDL168 budou adresy 1 až 16 zadávány v TC jako 1/1 až 1/16, adresy 17 až 32 jako 2/1 až 2/16, atd.

 Dobrý přehled poskytuje tabulka monitorování stavu vstupů, která se v konfiguračním programu zvolí po kliknutí na zásuvku LocoNet T.

V případě S88N lze zvolit i jiný přístup, v zadávací tabulce (viz níže) lze zvolit počet vstupů (kontaktů) tak, aby byl naplněn počet použitých modulů s osmi nebo šestnácti vstupy (konfigurační program si to ale přepočítá, takže zkusíte-li zadat třeba 7 modulů s 8 vstupy, v tabulce se objeví 3 moduly se 16 vstupy a 1 modul s osmi vstupy. Podstatný je pouze celkový počet vstupů (kontaktů), ten se vypočítá automaticky. Když se pak jako adresa prvního kontaktu zadá nula, mohou adresy modulů i jejich interpretace na TrainControlleru zůstat nezměněné (například 65 vstup 1, 65 vstup 2, atd.)  Funkčnost zpětného hlášení a případně počáteční adresu podle způsobu adresování v DR5000 lze také empiricky zjistit pomocí monitorovací tabulky konfiguračního programu. Na detekovanou kolej připojenou k prvnímu vstupu prvního modulu postavíme lokomotivu a prohlédneme si kompletní tabulku monitorování zpětného hlášení. Tu je možné otevřít kliknutím na zásuvku LocoNet B na obrázku centrály.

Aktuálně aktivní vstupy jsou označeny zatržením. Adresy patřící k jednotlivým sběrnicím jsou rozlišeny barevně:

Příklad:

                                                                                                                      

V tomto příkladu je růžově označen rozsah detekce na sběrnici S88N (dva moduly po 16 vstupech, adresy 1 až 32), žlutě označený rozsah na sběrnici R-BUS (57 až 88). V případě kolize adres vstupů jednotlivých sběrnic budou kolidující adresy označeny červeně. V uvedeném příkladu jde o adresy 57 až 64, neboť byl rozsah adres 49 až 64 zvolen u modulu DR4088LN-CS. Červeně jsou označeny také adresy 25 a 29, které byly v uvedeném případě obsazeny modulem DR5088RC. Obsazení vstupů se projeví zaškrtnutím (v tomto případě šlo o vstupy 29 a 66).

Obdobná tabulka monitorování vstupů je v konfiguračním programu i u ostatních sběrnic, jde ovšem stále o tutéž jednotnou  řadu adres, jsou tam ale vždy jen adresy odpovídající příslušné sběrnici.

Aby nedošlo v případě současného použití více sběrnic k tomu, že by se adresní rozsahy překrývaly, je u DR5000 možné u každé sběrnice volit jak počáteční adresu (adresu prvního vstupu nebo kontaktu), tak celkový počet vstupů pro tuto sběrnici.

Sběrnice S88:


Sběrnice R- bus (Roco):

Sběrnice RS-bus (Lenz):

Poznámka: texty týkající se zpětných hlášení v konfiguračním programu a následně v návodu k obsluze centrály budou zpřesněny a upraveny, zde v na obrázcích jsou v dosud neupravené podobě. Místo “kontakty” bude všude použito “vstupy”, protože v převážné většině nejde o fyzické kontakty.

V případě nejasností se na nás obraťte mailem na adrese adigital@adigital-model.eu.