Publikováno Napsat komentář

Ovládání centrály DR5000 aplikací Z21

Příprava centrály

Tuto přípravu není třeba dělat, pokud byl v centrále již od dodavatele nastaven protokol Z21/WLANmaus (v továrním nastavení zvolen není!). Pokud tomu tak není, je pro bezdrátové ovládání třeba tento protokol aktivovat připravit pomocí konfiguračního software.

Nejprve je třeba se na PC přihlásit na wifi síť centrály. Ta se ve volbě wifi sítí objeví jako DR5000-B000xxxx nebo DR5000-C000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály. Po výzvě k zadání hesla je třeba heslo zadat, od výrobce je v centrále nastaveno heslo 12345678 (to lze následně kdykoli v konfiguračním programu změnit). Je třeba počkat, až dojde k potvrzení že došlo k přihlášení (u některých zařízení se objeví upozornění, že není k dispozici připojení k internetu, což je pochopitelné a při ovládání vlaků to nevadí)

Potom je třeba na obrázku centrály kliknout na LAN . Objeví se okno

 

Nejprve dojde k nastartování interního routeru
trvající přibližně 30 sekund. Ve volbě Protokol
DR5000
je třeba zvolit „Z21/WLANmaus“ a
následně potvrdit zeleným „tlačítkem“.

 

 

Tím je centrála připravena.

Toto nastavení je třeba udělat pouze jednou, pokud nebudete protokol potřebovat měnit, nebude napříště zapotřebí mít připojen počítač se spuštěným konfiguračním programem.

Ovládání 

Nejprve z internetu stáhnout bezplatnou aplikaci Z21 mobile. Poté je třeba na chytrém telefonu nebo tabletu vybrat wifi síť vytvořenou centrálou. Ta se ve volbě wifi sítí objeví jako DR5000-B000xxxx nebo DR5000-C000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály. Po výzvě k zadání hesla je třeba heslo zadat, od výrobce je v centrále nastaveno heslo 12345678 (to lze následně kdykoli v konfiguračním programu změnit). Je třeba počkat, až dojde k potvrzení že došlo k přihlášení (u některých zařízení se objeví upozornění, že není k dispozici připojení k internetu, což je pochopitelné a při ovládání vlaků to nevadí).

 

 

 

Potom je možné otevřít aplikaci Z21 mobile
v menu kliknutím vybrat “Nastavení”

 

 

 

po otevření kliknutím vybrat položku “Nastavení aplikace”

 

Otevře se další okno a tam je třeba zadat IP adresu centrály.
Ta je ve výchozím nastavení 192.168.16.254 a následně kliknout
na “Připojit” (případně “Znovu připojit”).

Tím je aplikace připravena a je možné začít s ovládáním lokomotiv i příslušenství.

Potvrzení že je spojení aplikace s centrálou poskytuje zelené “zatržízko” v pravém horním rohu obrazovky pro ovládání vlaků. Pokud se zde zobrazí červený křížek, spojení není funkční. Je třeba v centrále ověřit, zda je skutečně aktivován protokol Z21/WLANmaus.

 

 

 

Napsat komentář