Publikováno Napsat komentář

Ovládání centrály s WLANmaus

Příprava centrály

Není-li centrála dodavatelem dodána s nastaveným síťovým protokolem Z21/WLANmaus, je třeba připravit pomocí konfiguračního software.

Nejprve je třeba se na PC přihlásit na wifi síť centrály. Ta se ve volbě wifi sítí objeví jako DR5000-B000xxxx nebo DR5000-C000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály. Po výzvě k zadání hesla je třeba heslo zadat, od výrobce je v centrále nastaveno heslo 12345678 (to lze následně kdykoli v konfiguračním programu změnit). Je třeba počkat, až dojde k potvrzení že došlo k přihlášení (u některých zařízení se objeví upozornění, že není k dispozici připojení k internetu, což je pochopitelné a při ovládání vlaků to nevadí).

Potom je třeba na obrázku centrály kliknout na LAN . Objeví se okno:

 

 

Nejprve dojde k nastartování interního routeru trvající přibližně 30 sekund.
Ve volbě Protokol DR5000 je třeba zvolit „Z21/WLANmaus“ a potvrdit zeleným „tlačítkem“ .

 

 

Tím je centrála připravena.

Toto nastavení je třeba udělat pouze jednou, pokud nebudete protokol měnit, nebude již napříště zapotřebí mít připojen počítač se spuštěným konfiguračním programem.

 

Nastavení WLANmaus

 

V tomto návodu uvádím české texty zobrazované na displeji přístroje s firmware verze 1.5, přepnutého do češtiny. Dlouhým podržením tlačítka MENU se otevře vstup do jednotlivých menu.

„Šipkovými“ tlačítky (vedle tlačítka STOP)

je třeba listováním přejít do menu NASTAVENI:

Kliknutím na OK se objeví jednotlivé volby, listováním šipkovými tlačítky  je potřeba najít volbu WLAN:

 

Po potvrzení této volby tlačítkem OK se objeví nabídka SSID:

 

Je třeba opět stisknout OK.  Přístroj začne vyhledávat wifi sítě v dosahu. Objeví se

Měla by se objevit síť DR5000-B000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály:

Je-li v dosahu více sítí, je potřeba mezi nimi síť DR5000 pomocí šipkových tlačítek  vybrat a následně tlačítkem OK potvrdit. Po potvrzení se objeví výzva k zadání hesla:

Je třeba zadat 12345678, při způsobu který používají také Multimausy to bude spousta mačkání. Po dokončení zadání hesla je třeba opět stisknout tlačítko OK. Po úspěšném nastavení se u symbolu anténky zobrazí vodorovné čárky indikující sílu signálu.

Tím je WLANmaus nastavena a lze začít s ovládáním.

Publikováno Napsat komentář

Ovládání centrály DR5000 aplikací Z21

Příprava centrály

Tuto přípravu není třeba dělat, pokud byl v centrále již od dodavatele nastaven protokol Z21/WLANmaus (v továrním nastavení zvolen není!). Pokud tomu tak není, je pro bezdrátové ovládání třeba tento protokol aktivovat připravit pomocí konfiguračního software.

Nejprve je třeba se na PC přihlásit na wifi síť centrály. Ta se ve volbě wifi sítí objeví jako DR5000-B000xxxx nebo DR5000-C000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály. Po výzvě k zadání hesla je třeba heslo zadat, od výrobce je v centrále nastaveno heslo 12345678 (to lze následně kdykoli v konfiguračním programu změnit). Je třeba počkat, až dojde k potvrzení že došlo k přihlášení (u některých zařízení se objeví upozornění, že není k dispozici připojení k internetu, což je pochopitelné a při ovládání vlaků to nevadí)

Potom je třeba na obrázku centrály kliknout na LAN . Objeví se okno

 

Nejprve dojde k nastartování interního routeru
trvající přibližně 30 sekund. Ve volbě Protokol
DR5000
je třeba zvolit „Z21/WLANmaus“ a
následně potvrdit zeleným „tlačítkem“.

 

 

Tím je centrála připravena.

Toto nastavení je třeba udělat pouze jednou, pokud nebudete protokol potřebovat měnit, nebude napříště zapotřebí mít připojen počítač se spuštěným konfiguračním programem.

Ovládání 

Nejprve z internetu stáhnout bezplatnou aplikaci Z21 mobile. Poté je třeba na chytrém telefonu nebo tabletu vybrat wifi síť vytvořenou centrálou. Ta se ve volbě wifi sítí objeví jako DR5000-B000xxxx nebo DR5000-C000xxxx, kde xxxx je výrobní číslo centrály. Po výzvě k zadání hesla je třeba heslo zadat, od výrobce je v centrále nastaveno heslo 12345678 (to lze následně kdykoli v konfiguračním programu změnit). Je třeba počkat, až dojde k potvrzení že došlo k přihlášení (u některých zařízení se objeví upozornění, že není k dispozici připojení k internetu, což je pochopitelné a při ovládání vlaků to nevadí).

 

 

 

Potom je možné otevřít aplikaci Z21 mobile
v menu kliknutím vybrat “Nastavení”

 

 

 

po otevření kliknutím vybrat položku “Nastavení aplikace”

 

Otevře se další okno a tam je třeba zadat IP adresu centrály.
Ta je ve výchozím nastavení 192.168.16.254 a následně kliknout
na “Připojit” (případně “Znovu připojit”).

Tím je aplikace připravena a je možné začít s ovládáním lokomotiv i příslušenství.

Potvrzení že je spojení aplikace s centrálou poskytuje zelené “zatržízko” v pravém horním rohu obrazovky pro ovládání vlaků. Pokud se zde zobrazí červený křížek, spojení není funkční. Je třeba v centrále ověřit, zda je skutečně aktivován protokol Z21/WLANmaus.